Pembrolizumab


Pembrolizumab jest zaawansowanym lekiem immunoterapeutycznym wykorzystywanym w onkologii. Jest to tzw. inhibitor punktu kontrolnego PD-1, który działa poprzez zablokowanie białka PD-1, co pozwala układowi odpornościowemu skuteczniej zwalczać komórki nowotworowe. Stosowany jest głównie w leczeniu zaawansowanego raka skóry, płuc oraz pewnych rodzajów raka głowy i szyi.