Czy można stosować pembrolizumab w ciąży i karmiąc piersią?

Pembrolizumab jest nowoczesnym lekiem stosowanym w terapii immunologicznej przeciwnowotworowej. Głównym celem jego działania jest blokowanie sygnałów hamujących aktywność komórek układu odpornościowego, co z kolei umożliwia im skuteczniejszą walkę z komórkami nowotworowymi. Pomimo iż jest to lek o dużym potencjale terapeutycznym, jego bezpieczeństwo i skuteczność w określonych grupach pacjentów, takich jak kobiety w ciąży i karmiące piersią, pozostają tematem wielu debat medycznych.

Stosowanie leków u kobiet w ciąży i karmiących piersią

U kobiet w ciąży i karmiących piersią stosowanie jakichkolwiek leków wymaga szczególnej ostrożności. Wiele substancji aktywnych jest w stanie przenikać przez barierę łożyskową lub do mleka matki, co może mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na rozwój płodu lub noworodka. Z tego powodu, przy każdej terapii farmakologicznej u kobiet w ciąży i karmiących piersią, konieczne jest dokładne rozważenie korzyści płynących z leczenia dla matki i potencjalnego ryzyka dla dziecka.

Czy kobiety ciężarne mogą stosować pembrolizumab?

Zgodnie z naszą referencyjną literaturą medyczną, nie ma dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania pembrolizumabu u kobiet w ciąży. W badaniach na modelu mysim wykazano, że blokowanie ścieżki sygnałowej PD-L1, co jest głównym mechanizmem działania pembrolizumabu, może prowadzić do zaburzeń tolerancji płodu i zwiększenia liczby poronień. Takie wyniki sugerują, że stosowanie pembrolizumabu w trakcie ciąży może być związane z podwyższonym ryzykiem dla płodu, np. zwiększenie liczby poronień lub urodzeń martwych dzieci.

Ponadto, warto zauważyć, że pembrolizumab, jako przeciwciało klasy IgG4, ma potencjał do przenikania przez barierę łożyskową, co oznacza, że może być przekazywany od matki do rozwijającego się płodu. Wszystko to wskazuje, że pembrolizumabu nie powinno się stosować podczas ciąży, chyba że korzyści z leczenia dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Czy kobiety karmiące piersią mogą stosować pembrolizumab?

Podobnie jak w przypadku ciąży, nie ma precyzyjnych danych na temat przenikania pembrolizumabu do mleka matki. Jednakże ze względu na ogólną wiedzę na temat zdolności przeciwciał do przenikania do mleka matki, nie można wykluczyć takiej możliwości. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o podawaniu pembrolizumabu kobietom karmiącym piersią, konieczne jest dokładne rozważenie korzyści płynących z leczenia dla matki oraz ewentualnego ryzyka dla noworodka.

Podsumowanie

Pembrolizumab jest lekiem stosowanym w terapii immunologicznej przeciwnowotworowej. Głównym celem jego działania jest blokowanie sygnałów hamujących aktywność komórek układu odpornościowego. Mimo braku precyzyjnych badań, na temat wpływu tego leku na kobiety ciężarne i karmiące piersią, zaleca się nie stosowanie tego leku w tych okresach życia kobiety. Pamiętaj, że każde stosowanie leków w ciąży i podczas karmienia piersią powinno być szczegółowo skonsultowane z lekarzem.

Bibliografia

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/keytruda-epar-product-information_pl.pdf